Hogy néz ki egy állásinterjú?

A kiválasztási folyamat során az állásinterjú az a pont, amikor megtörténik az első személyes találkozás a munkaadó és a pályázó között. Tulajdonképpen ez a beszélgetés dönti el, hogy a pályázót valóban érdekli-e a munkaadó ajánlata, illetve, hogy a munkaadó megfelelőnek tartja-e a pályázót a meghirdetett pozíció betöltésére.

Az interjú kiváló lehetőség arra, hogy a pályázó megmutassa, hogy milyen szakértelemmel rendelkezik, milyen tapasztalatokra tett eddig szert, s mely tulajdonságai, kompetenciái teszik őt alkalmassá arra, hogy az adott munkakörben dolgozzon. Éppen ezért érzi úgy a legtöbb álláskereső, hogy egy személyes interjún hatalmas nyomás van rajta – a felvételi folyamat további kimenetele azon múlik,

Mi történik egy interjún?

Az interjú első lépései a kapcsolat kialakítására szolgálnak, ekkor történik a bemutatkozás. Az első benyomás nagyon fontos, és mintegy 30 másodperc alatt kialakul, ezért amikor bemegyünk, figyeljünk a részletekre! Nem mindegy, hogyan lépünk be a helyiségbe, ahol az interjú zajlik, milyen az első találkozás a recepcióssal, az asszisztenssel, és természetesen magával az interjúztatóval.

Meghatározó az is, hogyan fogunk kezet: ne legyünk határozatlanok, de ne is szorongassuk agyon az interjúztató kezét!  Egyenesen, határozottan fogjunk kezet, és ne fordítsuk el a kézfejünket se lefelé, se felfelé!

Amikor kényelmesen elhelyezkedtünk, lezajlott a kölcsönös bemutatkozás, az interjú tartalmi része következik, melyben általában sorra kerül a szervezet és a munkakör rövid bemutatása, a jelölt bemutatkozása. A két fél beszélget a pályázó céljairól, tapasztalatairól, eredményeiről, majd lehetősége nyílik kérdéseket feltenni. Ezen a ponton erősen ajánlott, hogy legyenek kérdéseink, ne tűnjünk érdektelennek, de ne rögtön a fizetésre kérdezzünk rá, vagy arra, hogy meddig tart a munkaidő!

Rövid az idő, a tét nagy

A személyes interjú azért is gyakorol akkora nyomást a pályázóra, mert a rendelkezésre álló időben kell meggyőznie az interjúztatót, hogy ő a legalkalmasabb az adott munkakörre. Ez nem azt jelenti, hogy végig piedesztálra kell magunkat emelni, sokkal inkább azt, hogy jól kell tudnunk kiegészíteni az önéletrajzunkat szóban, őszintén kell válaszolnunk a kérdésekre úgy, hogy közben kiemeljük az erősségeinket.

Ne essünk abba a hibába, hogy folyamatosan beszélünk, de az sem jó, ha egyszavas válaszokat adunk mindenre. Fogalmazzunk világosan, összeszedetten, artikuláljunk rendesen (de ne túlzón), és ne térjünk el a tárgytól, ne fecsegjünk fölöslegesen!

Dióhéjban: ezekre figyeljünk, ha interjúra készülünk

  • A cég által megadott szempontok, feltételek ismerete.
  • A beadott önéletrajz és kísérőlevél átolvasása.
  • Ápolt, visszafogottan elegáns megjelenés.
  • Ismeretek, tapasztalatok, tervek, célok újbóli átgondolása.
  • Pontos érkezés a megfelelő helyszínre.
  • Verbális és non-verbális kommunikáció
  • Lehetséges interjúkérdések